Instagram

Opiskelijat ovat tiistaista alkaen yleisen asumistuen piirissä – neljä isoa muutosta

Kelan mukaan muutoksen yhteydessä 110 000 henkilön asumistuki suurenee.

Opiskelijoiden asumistuki muuttuu 1.8.2017 alkaen. Opintotuen asumislisä poistuu ja opiskelijat siirretään yleisen asumistuen piiriin. Kela lakkauttaa asumistukeen siirtyvien asumislisät automaattisesti.

Muutokset vaikuttavat useiden opiskelijoiden tuloihin: monet saavat lisää asumispätäkkää ja toisilla tuen määrä puolestaan pienenee. Ehkä eniten muutokset koskevat kimppakämppäasujia. Kamu listasi viisi suurinta muutosta.

1. Lisää tukea

Tähän asti opintotuen asumislisä on ollut enintään 210 euroa kuukaudessa. Yleisen asumistuen piirissä kuukausipotti voi nousta 290–406 euroon. Tilastyojen mukaan asumiseen myönnetyn tuen määrä nousee noin 50 prosentilla opiskelijoista. Eniten muutoksesta hyötyvät yksin asuvat opiskelijat. Heistä jopa 80 prosenttia saa elokuusta alkaen aiempaa enemmän tukea.

Huomaa! Muutos ei koske ulkomailla opiskelevia. Esimerkiksi vaihto-opintoja ulkomailla suorittaville maksetaan jatkossakin opintotuen asumislisää.

2. Kimppakämppäily ei ehkä kannata

Yleinen asumistuki myönnetään aina ruokakuntakohtaisesti. Kela laskee ruokakunniksi kaikki samalla vuokrasopimuksella samassa asunnossa asuvat henkilöt. Yhteisen asunnon jakavien kaverusten tai pariskunnan yhteenlasketut tulot ratkaisevat asumistuen määrän. Vuokrasopimukset pitäisi siis jatkossa tehdä erikseen!

3. Opintonoppien määrä ei enää vaikuta

Yleinen asumistuki ei ole riippuvainen opintojen etenemisestä toisin kuin opintotuen asumislisä oli.

4. Hyvästi kesäpaniikki

Yleinen asumistuki myönnetään aina koko vuodeksi. Opintotuen asumislisää ei ole automaattisesti maksettu kesäkuukausilta, vaan se on täytynyt hakea erikseen ja tuen saaminen on edellyttänyt myös kasaa opintopisteitä.

Lukuja! Kelan tilastojen mukaan siirryttäessä uuteen tukimalliin:

  • 110 000 henkilön asumistuki suurenee
  • 42 000 asumistuki loppuu
  • 20 000 asumistuki pienenee
  • 13 000 henkilön tuki säilyy samana
  • 10 000 asumislisä jatkuu

Tukimuutokset eivät koske vain asumistukea. Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrät yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle (enintään 250,28 euroa kuukaudessa). Opintolainan määriä korotetaan kaikilla opiskelijoilla.

Syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen ensimmäiset korkeakouluopintonsa aloittavien uusien opiskelijoiden enimmäistukiaika lyhenee kahdella kuukaudella.