Instagram

PAKINA: Tääl elele kahrellaissi ihmissi – kump sää oles?

Haek sää sitä vet sin saunaha, mää kysy. Kuva: Länsi-Suomen arkisto

Miksei kukka voi koska hakke sitä vett?

Et kui se voi ollakka nii hankkala?

Et kihitteleväk ja hihitteleväk nämä ihmisse si ittekses, et kui lainkka taas lykästikkä ku tommottes pääs siipeilemähä?

Kyl mää sitä miält ole, et täs maailmas o kahrellaissi ihmissi.

On niit, jokka ain vaa kuuliaisest hakeva se sankko yhä vaa uurelles täytte. Vaiks si vaa muil, vaikkeivä ite siäl lautehil enä istusivaka.

Ja si o näit, jokka ei kosk sitä täyt. Lallatteleva ja lollotteleva vaa matkallas mennesäs ja ei pal taakseppäi kattel. Et eip heijä tart käsi väärän sitä keppu sit keplutel niit kuumi lautehi ylöspäite ja keekoil siäl erestakas kaike kansa toljoteltavan yleisis saunois.

Hee ova jo matkal seurava saunasse, käyttämä kaik veret siält ennenku taas lähtevä.

Et kyl joku muu si hoitta. Näi hee ajatteleva, mää sano.

Noku sitä sankko o täsä tullu vuoskauret ite täytelty, ni kyl on pikku hilja pistän tua touhu oikke kunnollas potuttamaha. Ni aatteli si ittekseenki, et kai määki jos muukki.

Kaks kertta mää ny ole sen sanko tyhjäks sin löylyhuanesse jättänt. Ja pahalt tuntus molemppin kerttoin.

No jälkmäsel kerral mää kyl jäti sellatteen pikkusen kauhan verra sin sitä vett, ni ei sit tuntunu enä iha yht pahalt.

Kirjoittaja ei luokittele teksitään mihinkään tiettyyn murrealueeseen, eikä se hänt juur haittakka.